Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (" Sözleşme ") Satıcı ile aşağıda bilgileri yer alan Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar, Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tam olarak anladıklarını ve işbu Sözleşme'nin tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SATICI:

Satıcının Kurumsal Adı: 2E 1K FİLM YAPIM LTD. ŞTİ. (Petit Coral)
Satıcının Adresi: HARBİYE MAH. BTek EbatTAN SK. No:15 Kapı No:5 Şişli/İstanbul
Satıcının Mersis No:

Satıcının E-pTek Ebattası: info@petitcoral.com


ALICI:

Alıcının Adı/Soyadı:
Alıcının Adresi:
Alıcının Telefonu:
Alıcının E-pTek Ebattası:

 

2. SÖZLEŞMENİN KURULMASI:

 • ALICI, SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE İŞBU SÖZLEŞMEYE AİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLGİSİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
 • TARAFLAR, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ EYLEMLER İLE KARŞILIKLI PERFORMANSLAR ARASINDA HERHANGİ BİR ORANTILILIK OLMADIĞINI, İŞİN DOĞASINA UYGUN OLDUĞUNU VE BURADA KAPSANAN PRTek EbatEDÜRLER VE GEÇİŞLER KONUSUNDA DENEYİMSİZLİKLERİNİN OLMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • ALICI, BU SÖZLEŞMEDEKİ TÜM İŞLEMLERİN KENDİ YARARINA OLDUĞUNUN VE HİÇBİR ZORLUK VEYA KISITLAMA OLMADAN TÜM KOŞULLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİYLE UYACAĞININ BİLİNÇTE OLDUĞUNU KABUL EDER.
 • TARAFLAR, SÖZLEŞME'DE HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART OLMADIĞINI VE FAYDA DENGESİ AÇISINDAN HİÇBİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • BU SÖZLEŞME, TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEZ. HÜKÜMLER İYİ NİYET İLKELERİNE AYKIRI DEĞİLDİR VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNLARA UYGUNDUR.
 • İŞBU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 21. MADDESİNDE ÖNERİLEN BAĞLILIK VE İÇERİK KONTROLÜ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. HİÇBİR KOŞULDA BU SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) YABANCILIK BULUNMAMAKTADIR. BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARI AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞTIR VE BELİRSİZ DEĞİLDİR.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, 6664 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir. Alıcı'nın sahibi olduğu www.petitcoral.com (" Site ") internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda niteliği ve fiyatı belirtilen mal(lar)ın satışı ve teslimi ile ilgili 6052 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Satıcı tarafından.

 

4. SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ

İşbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, teslimat ve ödeme koşulları aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Kodu ve Adı

Miktar

Birim Fiyatı (KDV dahil)

Kurye Ücreti

İndirim / Kupon

Toplam Fiyat (KDV dahil)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

5. ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

Kargo ücreti hariç toplam ürün fiyatı:

Kurye ücreti:

Tüm vergiler ve kargo ücreti dahil toplam ürün fiyatı:

Ödeme yöntemi:

Taksit Sayısı:

Alınan taşıma ücreti:

Taşıma ücretinde kullanılan faiz oranı:

Alıcı tarafından ödenecek ek maliyet:

Teslimat adresi:

Teslim edilecek kişi:

 

6. TESLİMAT

İşbu Sözleşme konusu mal/mal, her mal için siparişin Satıcı tarafından teslim alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Alıcıya veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Teslim süresi 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, Alıcının teslimat adresine olan uzaklığında.

Şüpheye mahal vermemek için, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin ve Ön Bilgilendirme Formu'nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmesi ve ürün/ürünlerin bedelinin eksiksiz ve eksiksiz olarak tarafınıza ödenmiş olması şarttır. Alıcının tercih ettiği ödeme yöntemi. Herhangi bir sebeple ürün bedelinin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya banka kayıtlarında ödemenin iptal edilmesi halinde Satıcı, ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, siparişin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirecektir. Satıcı, bildirimden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tutarın tamamını iade edecektir.

 

7. ALICININ BEYANLARI VE GARANTİLERİ

Alıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin Satıcı tarafından Site'ye yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ve kargo ücretini elektronik ortamda verdiğini ve Sitedeki siparişin onaylanması ile eş zamanlı olarak ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altında olduğunu bildiğini beyan eder.

Alıcı, işbu Sözleşme'nin ve Ön Bilgilendirme Formu'nun elektronik ortamda teyit edilmesiyle, siparişi verilen mal veya hizmetin adresini, temel niteliklerini, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatını, ödemeyi ve teslimatı temin ettiğini teyit etmiş olur. Mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken fiyat bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması.

Ürünün tesliminden sonra, Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusuru dışında hukuka aykırı olarak veya yetkisiz kişilerce kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşun ürün veya hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı, ürünü veya hizmeti Satıcı'ya iade etmek zorundadır. Satıcı, Alıcının teslimatı teslim alması halinde 3 (üç) gün içerisinde. Bu durumda teslimat masrafları Alıcıya ait olacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamındaki ürün veya hizmetlerin Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilmesi halinde, bu kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

8. SATICI'NIN BEYANLARI VE GARANTİLERİ

Satıcı, işbu sözleşme konusu ürün/ürünler veya hizmetlerin tüketici mevzuatına uygun, hasarsız, eksiksiz, siparişte tanımlanan niteliklere sahip ve varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzları ile birlikte Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, makul bir açıklama bulunduğu sürece, sözleşmeden doğan yükümlülüğünün süresi dolmadan önce bildirimde bulunarak Alıcı'nın açık onayını alması halinde, Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir.

 

9. ALICININ CAYMA HAKKI

Alıcı, ürünün teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişi tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ve 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Hizmetin ifasına ilişkin sözleşme tarihinden itibaren, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve

hiçbir gerekçe olmadan. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, siparişle birlikte kendisine iletilen cayma formunu doldurarak veya cayma kararını belirten açık bir beyanı Satıcıya teslim ederek cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden söz konusu formun veya açık cayma beyanının Satıcıya yazılı olarak veya kalıcı bir veri sağlayıcıya iletilmesi gerekmektedir. Satıcının cayma bildiriminin yapılabileceği iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: HARBİYE MAH. BTek EbatTAN SK. No:15 Kapı No:5 Şişli/İstanbul

E-pTek Ebatta: info@petitcoral.com

Satıcı, Alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin alındığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, Alıcının ilgili mal veya hizmetlerle ilgili olarak Satıcıya yaptığı tüm ödemeleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, Alıcıya iade edecektir: varsa teslimat masraflarını, satın alma sırasında kullanılan ödeme aracına uygun olarak ve tüketiciye herhangi bir maliyet veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde öder.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde, Satıcının belirleyeceği ve ürünü teslim alacak kargo şirketi UPS'tir. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünün burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla iade edilmesi halinde, iadeye ilişkin masraflardan Alıcı sorumlu olmayacaktır. Alıcının, iade edilecek ürünü Satıcının işbu sözleşmede belirtilen kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi durumunda, iadeye ilişkin kargo masraflarından ve kargo sürecinde ürünün uğrayacağı zararlardan Satıcı sorumlu olmayacaktır. .

Alıcı, cayma hakkını kullanmasına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malı Satıcıya iade etmek zorundadır. İade konusu mal ile birlikte, ilgili malın faturası, kutusu, paketi, varsa standart aksesuarları ve söz konusu malın satın alınması nedeniyle hediye edilen diğer ürünlerin, eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı'ya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içerisinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanma talimatına uygun olarak kullanmak zorundadır, aksi takdirde üründe meydana gelebilecek değişiklik ve bozulmalardan kendisi sorumlu olacaktır.

 

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMADIĞI DURUMLAR

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. Tüketicinin ihtiyaçları veya kişisel istekleri doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler,
 3. Çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler,
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılması halinde somut ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 8. Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek-içecek temini ve boş zamanların eğlence veya dinlenme amaçlı değerlendirilmesine ilişkin anlaşmalar,
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya tüketicilere anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler,
 10. Cayma hakkı süresi dolmadan önce tüketicinin onayı ile akdedilen hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

11. SATICI'NIN ŞİKAYETLERDE ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın aldığı mal ve/veya hizmete ilişkin şikayetlerini doğrudan (yukarıdaki Satıcı Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) Satıcıya iletebilir. Şikayetin iletilmesi durumunda Satıcı, sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 

12. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLAR

Alıcının kredi kartı ile yaptığı işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi, banka ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu takdirde ilgili banka hukuki yollara başvurarak, doğacak masrafları ve avukatlık ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Alıcının temerrüde düşmesi halinde, Satıcının uğradığı her türlü kayıp veya zarardan Alıcı her koşulda sorumlu olacaktır.

 

13. FİKRİ MÜLKİYET

Alıcı, özel tasarım teknikleri, doku, desen, tasarım, çizim, tasarım öğeleri (ikon, düğme vb.), stiller, degrade ve düz renk tonları ve bunların tüm haklarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan tüm haklarını kabul ve beyan eder. Satıcı'nın ürettiği ürünlerin tasarımlarında kullanılan her türlü grafik tasarım, illüstrasyon, çizim, tasarım ve çalışmalar ile tasarımında kullanılan unsurlar ve Site'de satışa sunulan tüm ürünler Satıcı'ya aittir.

Sitede yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revize edilmesi ve kısmen/tamamen kullanılmasına ilişkin olarak; Satıcının sözleşmesine göre diğer üçüncü kişilere ait olanlar hariç; tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcıya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı veya bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev çalışmalara konu edilemez, devredilemez, satılamaz. Alıcı, satın aldığı ürünü hukuka aykırı amaçlarla ve/veya bu yasaklı şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Alıcıya ait olup, Satıcının, üçüncü kişiler tarafından Satıcı aleyhine ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı bu tür izinsiz kullanımdan doğabilecek her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. veya yetkili makamlar.

 

14. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda, uyuşmazlıklara ilişkin başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın her yıl belirlediği parasal sınırlar dahilinde, Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılabilir. yıl, söz konusu değerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemelerine başvurabilecektir.

 

15. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle […] tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Site üzerinden yapılan işlemler, Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca bağlayıcı vasiyetname niteliğindedir.

İşbu Sözleşme metni, onaylandıktan hemen sonra Satıcı'nın gönderdiği e-pTek Ebatta adresine e-pTek Ebatta ile gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Alıcı, info@petitcoral.com e-pTek Ebatta adresine talepte bulunarak Satıcı'dan işbu Sözleşme'nin bir kopyasına erişim talebinde bulunabilir.

 

SATICI : …….Şti.


ALICI: